Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Zasady udzielania pomocy Kto może korzystać z pomocy SOWiIK?

Kto może korzystać z pomocy SOWiIK?
SOWiIK jest instytucją o zasięgu powiatowym. Obejmuje swoimi usługami mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Generalnie pomoc dotyczy osób dorosłych. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież dotknięte którymkolwiek obszarem kryzysu: przemocą, utratami, kataklizmami, problemami suicydalnymi tj. mające myśli samobójcze, po próbach samobójczych. W hostelu dzieci mogą przebywać wyłącznie ze swoim rodzicem/rodzicami lub z  prawnym  opiekunem.
Wyjątkowo w zimie do SOWiIK-u może być przyjęta osoba do hostelu, która jest mieszkanką innego powiatu. Od wielu lat ustalono, że w związku z działaniem Schroniska Br. Alberta w Stalowej Woli do SOWiIK mogą być przyjęte wyłącznie kobiety, nawet bezdomne na 24 h. Koszty jej pobytu pokrywa wówczas gmina właściwa jej miejsca zamieszkania lub ostatnia gmina, w której mieszkała.
Pomoc psychologiczna w SOWiIK jest bezpłatna. Osoby przebywające w hostelu również bezpłatnie korzystają z pomieszczeń, z mediów, natomiast same się żywią i same zabezpieczają leki oraz osobiste środki czystości. Jeżeli nie posiadają żadnych dochodów ani wsparcia rodziny pomocy materialnej udziela im MOPS/właściwy OPS, a do 10 dni koszt wyżywienia pokrywa SOWiIK. W tej sprawie ośrodek współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej właściwemu miejscu zamieszkania lub MOPS Stalowa Wola realizuje potrzebną pomoc rozliczając się z właściwym OPS-em.

Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing