Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta pomocy Psychoterapia

Psychoterapia

Termin psychoterapia często bywa nadużywany i stosowany do określenia wszelkich form pomocy psychologicznej. Psychoterapia nie jest jednak poradą psychologiczną, konsultacją ani interwencją psychologiczną i wymaga specjalnych warunków do jej prowadzenia związanych z określonym czasem trwania, stałością i regularnością spotkań jak i kompetencjami psychoterapeuty.

Psychoterapia jest metodą leczenia środkami psychologicznymi, zmierzającą do zrozumienia siebie oraz zmiany mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

Głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa. Rozmowa ta ma służyć uświadomieniu sobie mechanizmów związanych z pojawieniem się problemu lub trudności, a następnie ich zmianie. Mechanizmy te najczęściej są związane z nieświadomymi uczuciami dotyczącymi sytuacji bieżących i ważnych sytuacji z naszej przeszłości.

Ogromną rolę spełnia w psychoterapii unikalna, specyficznie oddziaływująca relacja pacjenta z psychoterapeutą. W trakcie leczenia pacjent wraz z terapeutą dąży do zrozumienia przyczyn objawów oraz ich roli w swoim życiu. To zrozumienie nazywane "wglądem" daje pacjentowi możliwość porzucenia przynoszących cierpienie sposobów funkcjonowania i myślenia o sobie. Psychoterapia jest więc metodą nie tylko leczenia, ale również rozwoju. Czynnikiem leczącym jest bowiem poznawanie samego siebie.

 

Podjęcie psychoterapii w SOWiIK jest możliwe po uprzedniej konsultacji z psychoterapeutą. Psychoterapia w SOWiIK jest kontynuacją podjętych przez pacjenta  pomocowych działań interwencyjnych. Czas trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną – najczęściej zależy od trudności pacjenta i jego motywacji do zmiany. Na pierwszych konsultacjach terapeuta ustala z pacjentem cele terapii i zasady współpracy. Cele terapeutyczne mogą ulegać zmianom w trakcie trwania psychoterapii.

W SOWiIK prowadzona jest psychoterapia indywidualna. 

Udział w psychoterapii poprzedzony jest zawsze konsultacją, która służy do oceny motywacji oraz zasadności rozpoczęcia tej formy pomocy. 

Osoby wstępnie zakwalifikowane do psychoterapii są wpisywane na listę oczekujących.


Psychoterapeuci SOWiIK pracują w następujących podejściach: systemowym, psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz metodą Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Praca psychoterapeutów SOWIiK jest poddawana stałej superwizji.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing