Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Szkolenia Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, odbywają się w małej grupie (nie większej niż 15 osób). Jest to 10 cotygodniowych spotkań, w godzinach popołudniowych. Jedno spotkanie trwa 3,5 godz.
Zajęcia inspirowane są przede wszystkim poradnikami dla rodziców z cyklu: Wychowanie bez porażek Thomasa Gordona i Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły według Adele Faber, Elaine Mazlish.
Głównym celem tych spotkań jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców składa się z trzech części tematycznych:

 
Cześć I dotyczy relacji dorosły – dziecko.
Tematyka zajęć obejmuje: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.
Część I jest modułem bazowym, podstawowym. Ukończenie tej części jest warunkiem uczestniczenia w części II lub III. 


Część II uczy budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem)
Tematyka zajęć obejmuje: naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalą umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.

 

Część III jest skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków
Zajęcia poszerzają wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiadują się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży. 

 

Rocznie odbywa się jedna lub dwie edycje warsztatów w SOWiIK.

 

Zapisy: odbywają się osobiście w SOWiIK, Stalowa Wola, ul. Polna 18,
tel. 15 642 52 93, lub poprzez przesłanie na adres sowiik@sowiik.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego:

  

– formularz zgłoszeniowy Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część I – pobierz

 

  warunkiem uczestnictwa w części II i III szkolenia jest ukończenie części I

– formularz zgłoszeniowy Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część II – Rodzeństwo bez Rywalizacji  – pobierz

– formularz zgłoszeniowy Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część III – Nastolatek – pobierz

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing