Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK O nas Historia SOWiIK

Historia SOWiIK i podstawy prawne działania

Uroczyste otwarcie SOWiIK-u - 28 września 2009 roku.

Historia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) działający od 1 lipca 2008 roku jest kontynuacją Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK), który powstał w 1999 roku.

POIK w Stalowej Woli oficjalnie został otwarty w maju 1999 roku jako jedna z dwóch instytucji Zespołu Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. POIK jako placówka dla dorosłych musiał oddzielić się od placówki dla dzieci  zgodnie z wykładnią Ministra Pracy i Polityki Społecznej funkcjonującą od 2004 roku. Pracownicy POIK podjęli batalię o znalezienie budynku i reorganizację pracy POIK. 

W oparciu o:
  • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) określającą jak zadania samorządu może wypełniać organizacja pozarządowa;
  • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.)delegującą powiaty do tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej;
  • ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej  z dnia 29 lipca 2005 r.  (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) delegującą gminy do tworzenia ośrodków wsparcia przed nowelizacją, po niej  w 2010 roku obliguje do zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia;

Powstał projekt wspólnych działań: organizacji pozarządowej, gminy i powiatu.

Połączono wysiłki powiatu - stworzono na nowo ośrodek interwencji kryzysowej, gminy – stworzono ośrodek wsparcia. Łącznikiem stała się organizacja pozarządowa, która jest organem prowadzącym nowy ośrodek. Na takie prowadzenie zdecydowało się Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. 

Łącząc obie funkcje oraz nazwy stworzono Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. 

 

Strukturę SOWiIK stanowią: zespół terapeutyczny SOWiIK , zespół opiekunów hostelu SOWiIK oraz zespół pracowników administracyjnych.
Od początku działalności do czerwca 2016 r. dyrektorem SOWiIK była Maria Dekert

Od lipca 2016 r. do stycznia 2022 r. dyrektorem była Katarzyna Rogala

Od lutego 2022 r. obowiązki dyrektora pełniła Patrycja Rząd

Od stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK jest Patrycja Rząd

 

 Maria Dekert  - 37 lat stażu pracy w obszarze pomocy psychologicznej

• Psychoterapeuta systemowy

• Superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

• Trener w zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego i warsztatów

psychologicznych rekomendowany przez PTP

• Certyfikowany specjalista interwencji kryzysowej i superwizji w zakresie interwencji kryzysowej rekomendowany przez PTP

•Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowany

przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP

• Certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rekomendowany przez IPZ PTP

• CertyfikowanyTRE®Provider , trener sesji  indywidualnych i grupowych metodą Trauma Releasing Exercises 

Wyróżnienia: "Życzliwy Roku 2003,  Lider „Niebieskiej Sieci” w roku 2006 i 2007  ,„Złoty Telefon 2007” 2012r. wyróżnienie wojewody podkarpackiego za zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących; 2015r. statuetka „SOW-ika” dla osób i instytucji, które w sposób szczególny wyróżniają się i angażują w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. 

 

SOWiIK finansowany jest w ramach konkursów z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ze środków powiatu stalowowolskiego. Obecnie zabezpieczone są środki do 2024 roku. Dodatkowe działania zespół realizuje dzięki projektom MKRPA, Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz darczyńcom. 

 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing