Strona główna

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 Informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej w dniu 10.11.2021r. nie został wybrany nowy Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK). Poniżej...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

KOMUNIKAT

Komunikat Informujemy, że w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) pomocy psychologicznej będzie odbywać się w...


Zasady funkcjonowania SOWiIK O nas Historia SOWiIK

Historia SOWiIK i podstawy prawne działania

Historia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) działający od 1 lipca 2008 roku jest kontynuacją Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK), który powstał w 1999 roku.

POIK w Stalowej Woli oficjalnie został otwarty w maju 1999 roku jako jedna z dwóch instytucji Zespołu Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. POIK jako placówka dla dorosłych musiał oddzielić się od placówki dla dzieci  zgodnie z wykładnią Ministra Pracy i Polityki Społecznej funkcjonującą od 2004 roku. Pracownicy POIK podjęli batalię o znalezienie budynku i reorganizację pracy POIK. 

W oparciu o:
  • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) określającą jak zadania samorządu może wypełniać organizacja pozarządowa;
  • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.)delegującą powiaty do tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej;
  • ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005 r.  (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) delegującą gminy do tworzenia ośrodków wsparcia przed nowelizacją, po niej  w 2010 roku obliguje do zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia;

Powstał projekt wspólnych działań: organizacji pozarządowej, gminy i powiatu.

Połączono wysiłki powiatu - stworzono na nowo ośrodek interwencji kryzysowej, gminy – stworzono ośrodek wsparcia. Łącznikiem stała się organizacja pozarządowa, która jest organem prowadzącym nowy ośrodek. Na takie prowadzenie zdecydowało się Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. 

Łącząc obie funkcje oraz nazwy stworzono Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. 

 

Strukturę SOWiIK stanowią: zespół terapeutyczny SOWiIK , zespół opiekunów hostelu SOWiIK oraz zespół pracowników administracyjnych.
Do czerwca 2016r. dyrektorem SOWiIK była Maria Dekert.

 

 Maria Dekert  - 37 lat stażu pracy w obszarze pomocy psychologicznej

• Psychoterapeuta systemowy

• Superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

• Trener w zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego i warsztatów

psychologicznych rekomendowany przez PTP

• Certyfikowany specjalista interwencji kryzysowej i superwizji w zakresie interwencji kryzysowej rekomendowany przez PTP

•Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowany

przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP

• Certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rekomendowany przez IPZ PTP

• CertyfikowanyTRE®Provider , trener sesji  indywidualnych i grupowych metodą Trauma Releasing Exercises 

Wyróżnienia: "Życzliwy Roku 2003,  Lider „Niebieskiej Sieci” w roku 2006 i 2007  ,„Złoty Telefon 2007” 2012r. wyróżnienie wojewody podkarpackiego za zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących; 2015r. statuetka „SOW-ika” dla osób i instytucji, które w sposób szczególny wyróżniają się i angażują w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. 

 

SOWiIK finansowany jest w ramach konkursów z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ze środków powiatu stalowowolskiego. Obecnie zabezpieczone są środki do 2019 roku. Dodatkowe działania zespół realizuje dzięki dodatkowym projektom np. do ROPS, do MPiPS i inne. 

 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing