Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Zasady udzielania pomocy RODO

RODO

RODO

Informacja

Zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności, bezpieczeństwie  danych osobowych oraz informacji dotyczących Państwa oraz Waszych rodzin. Jak również na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu praw w związku z RODO.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać kilka informacji.

DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody, której udzielili Państwo na formularzu osobowym lub oświadczeniu biorąc udział/korzystając z naszych działań (pomoc interwencyjna, pomoc psychologiczna, szkolenia, wydarzenia otwarte i szereg innych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) z siedzibą w Stalowej Woli 37-464, przy ul. Polnej 18 , tel: 15 642-52-93 email:sowiik@sowiik.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane są przetwarzane w celu podjęcia działań pomocowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów ustawy o pomocy społecznej i wolontariacie, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ) . Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu statystyki i sprawozdawczości merytorycznej z realizacji zadania publicznego SOWiIK.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia i w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z naszej bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – prosimy o kontakt osobisty ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) z siedzibą w Stalowej Woli 37-464, przy ul. Polnej 18 , tel: 15 642-52-93 lub pisemnie pocztą tradycyjną.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową świadczenia pomocy.

 Jednocześnie zapewniamy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing