Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Aktualności

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania pomocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązują skierowania. Z pomocy ośrodka mogą skorzystać mieszkańcy powiatu stalowowolskiego.

 

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) jest placówką całodobową świadczy pomoc i wsparcie psychologiczne poprzez:

 • kontakt telefoniczny pod całodobowymi nr tel. (15) 642 -52-93 lub (15) 642-52-99
 • bezpośredni kontakt ambulatoryjny w siedzibie SOWiIK ul. Polna 18, którego udziela 8 terapeutów/ interwentów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w weekendy i święta terapeuci/ interwenci świadczą pomoc na wezwanie pracownika SOWiIK pełniącego dyżur całodowbowy) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
 • interwencja psychologiczna w miejscu zamieszkania/ przebywania osoby będącej w kryzysie po uprzednim telefonicznym rozeznaniu sytuacji przez  pracownika SOWiIK pełniącego dyżur całodobowy
 • pobytu stacjonarnego w Hostelu SOWiIK do 3 miesięcy.
 •  

Z pomocy ośrodka mogą skorzystać osoby, które zostali dotknięci:

 • przemocą domową
 • kryzysem małżeńskim
 • konfliktem rodzinnym
 • utratą, żałobą
 • zdarzeniem losowym (np. wypadek komunikacyjnym, doświadczenie przestępstwa)
 • problemem samobójstwa
 • trudnościami wychowawczymi
 • bezradnością, długotrwałą chorobą
 • innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu

Kryzys może dotknąć każdego niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia, czy sytuacji materialnej. Zdarzają się sytuacje z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.

 

GŁÓWNE FORMY POMOCY SOWiIK TO:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (indywidualne, rodzinne, par)
 •  interwencja kryzysowa
 • psychoterapia (indywidualne, rodzinne, par)
 • pomoc grupowa (grupy psychoedukacyjne)
 • konsultacje i poradnictwo prawne

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY:

wystarczy zgłosić się do ośrodka, zadzwonić pod całodobowy numer telefonu lub wysłać e-mail.

na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym psychoterapeuta lub interwent stara się ustalić optymalną formę i program pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Metody terapii ukierunkowane są na realizację i osiągnięcie założonych celów, które ustalane są w trakcie kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie z osobą zgłaszającą się po pomoc.

 

W SOWiIK  pracują: psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi, prawnik. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają przeszkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. Praca terapeutów i interwentów poddawana jest superwizji merytorycznej.

 
Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing