Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

„POLNA LOKOMOTYWA, DO KTÓREJ WSIADA CAŁA RODZINA”

 „Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina”  inicjatywa Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w ramach...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - aktualne informacje

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – informacje    


Zasady funkcjonowania SOWiIK O nas Zespół SOWiIK

Zespół SOWiIK

KADRA TERAPEUTYCZNA SOWiIK

 Katarzyna Rogala –  socjolog (kierunek resocjalizacja), od 1999 r. praca w zawodzie terapeuty, od 2009 r. w SOWiIK specjalista ds. rodziny, od 01.01.2016r. Zastępca Dyrektora SOWiIK, od 01.07.2016 r. Dyrektor SOWiIK, interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP,  absolwentka kursu Terapii Rodzin, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie  oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie ; trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART), realizator warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń dla profesjonalistów, realizator grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, realizator programów profilaktycznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, głównie metodą psychodramy i bajkoterapii, doświadczenie w prowadzeniu grup dziecięco-młodzieżowych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnych,  realizator warsztatów umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców" (część I , II), od 2006 r. członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, absolwent wielu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu uzależnienia od alkoholu, pomocy psychologicznej.

Agnieszka Binkowska– pedagog, od 2015 r. w SOWiIK, psychoterapeuta, interwent kryzysowy. Od 2008 r.  praca w zawodzie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”, ukończyła 5 – letni Kurs Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ukończyła szkolenia z zakresu terapii rodzin, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4 –letnie doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami nieletnimi w charakterze kuratora.

 Sylwia Fusiarz – psycholog. Od 2018r. w SOWiIK. Od 2011 r.  praca w zawodzie; interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie 5-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim; certyfikowany realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców” 3st.; interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; uczestniczka szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, terapii rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, treningu kompetencji - treningu interpersonalnego i intrapsychicznego, wypalenia zawodowego; 5-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi.

 Teresa Kochan – pedagog, od 2011 r. w SOWiIK. specjalista  ds. społecznych, interwent kryzysowy,  interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP. Ukończone szkolenia z zakresu: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, trening zastępowania agresji, asystent rodziny, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”.

 Dorota Partyka - psycholog. Od 2006 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu Podstaw Psychoterapii oraz Szczegółowych Problemów Psychoterapii, zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenie Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCKP UJ), absolwent szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w przemoc oraz z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 

 Marta Serafin-Szcząchór - psycholog. Od 2003 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ukończyła 4,5 letni Kurs Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”, trener-stażysta Wideotreningu Komunikacji, realizator szkoleń warsztatowych. 

Roman Szmyd - psycholog. Od 1999 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK. Ukończył podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną. Ukończył podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin, edukator MEN, certyfikowany trener i superwizor w zakresie warsztatu i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener programu „Spójrz inaczej”, twórca i realizator programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych prowadzenie szkoleń dla specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i jej obszarów,

 Rafał Żukowski –  psycholog, interwent kryzysowy w SOWiIK od 2018 r. Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP nr certyfikatu: 375. Realizator szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz chorującymi psychicznie. Ukończył szkolenia z zakresu: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii rodzin, uzależnień, realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

KADRA OPIEKUŃCZA SOWiIK

Grażyna Bednarczyk – w SOWiIK od 1999 roku .Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym, zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajeciowa .Warsztaty szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzienie. Systemowe rozumienie rodziny w efektywnym udzieleniu jej pomocy . Ukończone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Mirosław Braszak – Od 2018 r. w SOWiIK. Szkolenia z interwencji kryzysowej w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Opiekun hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Terapeuta uzależnień, terapeuta osób stosujących przemoc, współprowadzący Program Korekcyjno Edukacyjny. 

Magdalena Dziubińska – socjolog  specjalność komunikacja społeczna. Od 2011 r. w SOWiIK. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Odbyty staż w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Stalowej Woli jako terapeuta zajęciowy. Ukończone Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz z Asystentury Rodziny. Ukończone szkolenie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy,  kursy: terapia rodzin przy Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz kurs wychowawców i opiekunów obozów i kolonii.  Pełniona funkcja kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Asystent Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Ukończone studia specjalizacyjne z zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej. 

 Patrycja Rząd – pedagog. Od 2015 r. w SOWiIK. Po stażu w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z trudnościami adaptacyjnymi dzieci. . Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Staż odbyty w ZS nr 4 w Stalowej Woli jako wychowawca świetlicy. Doświadczenie w pracy w Placówce Wsparcia Dziennego. 

 Anna Sokal – pedagog. Od 2014 r. w SOWiIK. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji i terapii uzależnień oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Studia magisterskie ukończone na kierunku pedagogika resocjalizacyjna KUL. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa.  Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Szkolenia  z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kurs Wychowawców Kolonii i Obozów Letnich ukończony w 2009 roku. Wielkoletnie doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą. Współprowadzenie grupy psychoedukacyjnej.

Paulina Stępień- Swara-  pedagog. Od 2010 r. w SOWiIK. Ukończone studia licencjackie i magisterskie specjalność: opiekuńczo- wychowawcza. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończony kurs z wybranych technik arteterapeutycznych. Kurs wychowawcy i kierownika obozów i kolonii. 2013 roku ukończone warsztaty z umiejętności wychowawczych  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w SOWiIK. Od 2015 r. studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończone szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

Anna Wójcik- plastyk. Pedagog (kierunek: psychopedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna). Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończone studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli. Od 2013 roku w SOWiIK. Opiekunka hotelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym, zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończone warsztaty z zakresu ,,Dysocjacji”, ,,Traumy i pamięci”. Szkolenia: ,,Praca z osobami po traumach...”, ,,Więzi”, ,,Interwencja kryzysowa”. Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów w tym z udziałem czynnym. 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Projekty 2019 | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing