Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK O nas Zespół SOWiIK

Zespół SOWiIK

Kadra terapeutyczna

Patrycja Rząd – pedagog. Dyrektor SOWiIK. Od 2015 r. w SOWiIK. Od 01.02.2022 do 31.12.2022 r. p.o dyrektora. Od 01.01.2023 r. dyrektor SOWiIK. Po stażu w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z trudnościami adaptacyjnymi dzieci. Ukończone studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Do lutego 2022 opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Staż odbyty w ZS nr 4 w Stalowej Woli jako wychowawca świetlicy. Doświadczenie w pracy w Placówce Wsparcia Dziennego. Ukończone szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców” cz. 1 i 3.

Katarzyna Rogala – socjolog, od 1999 r. praca w zawodzie terapeuty, od 2009 r. w SOWiIK, od 2016 r. do 31.01.2022 r. dyrektor SOWiIK, interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną, certyfikowany terapeuta traumy metodą Somatic Experiencing® (Somatic Experiencing Practitioner – SEP : certyfikat nr ID-No. PLITP21029) wystawiany przez European Association for Somatic Experiencing ® (EASE), reprezentujące w Europie Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI, USA),certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP (certyfikat nr 30) , certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP (certyfikat nr 33), absolwentka kursu Terapii Rodzin, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie ; trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART), realizator warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń dla profesjonalistów, realizator grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, realizator programów profilaktycznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, głównie metodą psychodramy i bajkoterapii, doświadczenie w prowadzeniu grup dla dorosłych oraz grup dziecięco-młodzieżowych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców" (część I , II, III), wieloletni członek Miejskiej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, absolwent wielu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu uzależnienia od alkoholu, pomocy psychologicznej. Od 2001 r. praca pod superwizją merytoryczną.
 
Roman Szmyd – psycholog, od 1999 r. w SOWiIK; psychoterapeuta, interwent kryzysowy. Certyfikowany trener i superwizor w zakresie warsztatu i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany superwizor pracy socjalnej. Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Ukończył podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin, edukator MEN, członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener programu „Spójrz inaczej”, twórca i realizator programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych. Prowadzi szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej i jej obszarów dla profesjonalistów. Ukończył podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną.

 

Marta Serafin – Szcząchór - psycholog, od 2003 roku w SOWiIK. Ukończyła 4,5 - letni kurs psychoterapii w zakładzie terapii rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie w pracy z osobami z uzależnieniem od alkoholu (praca w Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku oraz jako biegły sądowy). Realizatorka warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń dla profesjonalistów. Prowadząca grupy psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy. Realizatorka terapeutycznych grup dziecięcych (praca metodą dram). Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Ukończyła wiele szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym organizowanych przez Niebieską Linię), Realizatorka Programu Korekcyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Nisku - dla kobiet, Absolwentka kursu z zakresu pracy z osobami z FAS/FAE. Certyfikowana prowadząca warsztaty umiejętności wychowawczych I, II i III części "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (praca w WTZ).

 

Dorota Partyka – psycholog. Od 2006 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu Podstaw Psychoterapii oraz Szczegółowych Problemów Psychoterapii, zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenie Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCKP UJ), absolwent szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w przemoc oraz z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 

 

Teresa Kochan – pedagog, od 2011 r. w SOWiIK. specjalista  ds. społecznych, interwent kryzysowy,  interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP. Ukończone szkolenia z zakresu: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, trening zastępowania agresji, asystent rodziny, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”.

 

Anna Sokal – pedagog specjalista ds. społecznych interwent kryzysowy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. W SOWiIK od 2014r. Certyfikowany specjalista pomocy psychologicznej i interwencji  Kryzysowej IPZ PTP.  Studia magisterskie ukończone na kierunku pedagogika resocjalizacyjna KUL. Wojewódzki interwent kryzysowy z wojewódzkiej listy interwentów kryzysowych  UW.  Realizator "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Ukończyła szkolenia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynator i realizator programu korekcyjno-edukacyjnego w latach  2018-2021. Realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Współprowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie.Agnieszka Binkowska – pedagog, od 2015 r. w SOWiIK, psychoterapeuta, interwent kryzysowy. Od 2008 r.  praca w zawodzie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”, ukończyła 5 – letni Kurs Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ukończyła szkolenia z zakresu terapii rodzin, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4 –letnie doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami nieletnimi w charakterze kuratora.
 
Sylwia Fusiarz – psycholog. Od 2018r. w SOWiIK. Od 2011 r.  praca w zawodzie; interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie 5-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim; certyfikowany realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców” 3st.; interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; uczestniczka szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, terapii rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, treningu kompetencji - treningu interpersonalnego i intrapsychicznego, wypalenia zawodowego; 5-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi.
 
Rafał Żukowski – psycholog – interwent kryzysowy,  w SOWiIK od 2018 r. Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP nr certyfikatu: 375. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w IPZ PTP. Realizator szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych. Ukończył szkolenia z zakresu: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii rodzin, uzależnień, realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Paulina Stępień-Swara interwent kryzysowy pedagog szkolny. Od 2010 r. praca w zawodzie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończone studia licencjackie i magisterskie specjalność: opiekuńczo- wychowawcza. Ukończone studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interwent kryzysowy na liście wojewódzkiej UW w Rzeszowie. Ukończony kurs z wybranych technik arteterapeutycznych. Kurs wychowawcy i kierownika obozów i kolonii. Od 2017 roku realizator warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS. Ukończone szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Aktualnie w trakcie studiów psychologicznych.

Kadra opiekuńcza

Grażyna Bednarczyk – w SOWiIK od 1999 roku. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym, zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Warsztaty szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Systemowe rozumienie rodziny w efektywnym udzieleniu jej pomocy. Ukończone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Katarzyna Szajwaj– W SOWiIK od 2009 roku. Ukończone studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, podyplomowe studia z mediacji sądowej i pozasądowej oraz z kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z zakresu kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkolenie z zakresu mediacji sądowej organizowane przez Ośrodek Konsultacyjno – Mediacyjny w Lublinie; szkolenia z interwencji kryzysowej, szkolenie dotyczące pracy z osobami po traumach, ukończone warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, jak również warsztaty doskonalenia zawodowego w tym zakresie, szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującego. Członek Polskiego Centrum Mediacji, w latach 2012 – 2014 mediator Polskiego Centrum Mediacji w Oddział Stalowej Woli, prowadzenie zajęć z zakresu Zintegrowanego Modelu Radzenia Sobie ze Stresem BASIC Ph.

 

Paulina Stępień- Swara - pedagog. Od 2010 r. w SOWiIK. Ukończone studia licencjackie i magisterskie specjalność: opiekuńczo- wychowawcza. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończony kurs z wybranych technik arteterapeutycznych. Kurs wychowawcy i kierownika obozów i kolonii. 2013 roku ukończone warsztaty z umiejętności wychowawczych  "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w SOWiIK. Od 2015 r. studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończone szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

 

Anna Wójcik - plastyk. Pedagog - Od 2013 roku w SOWiIK. Ukończyła studia na kierunku psychopedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończone studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli. Opiekunka hotelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym, zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończone warsztaty z zakresu ,,Dysocjacji", ,,Traumy i pamięci". Szkolenia: ,,Praca z osobami po traumach", ,,Więzi", ,,Interwencja kryzysowa". Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów w tym z udziałem czynnym.

 

Aleksandra Stochmal - psycholog. Od 2021 r. w SOWiIK. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Ukończone studia jednolite magisterskie psychologiczne w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów podyplomowych- Przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie.  Doświadczenie w pracy w Placówce Wsparcia Dziennego. Ukończone szkolenie z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu "Chronimy Dzieci" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ukończone warsztaty zakresu Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Ukończony kurs wychowawcy obozów i kolonii. 

 

Joanna Bujnarowska – pedagog. W SOWiIK od 2022 roku. Opiekunka hostelu, dyżury w cyklu całodobowym, dyżurka SOWiIK, hostel,  zabezpieczenie usług interwencyjnych. Ukończone studia licencjackie i magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs wychowawcy obozów i kolonii. Uczestnik wielu konferencji, m.in. "Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja – pomocą rodzinie".

 

Karolina Bielecka - W SOWiIK  od 2022 roku. Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku socjologia- specjalizacja praca socjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im  Jana Pawła II, wieloletni wolontariusz w Centrum Inicjatywy Obywatelskich w Stalowej Woli, ukończony kurs  Treningu umiejętności Społecznych. Opiekunka hostelu, dyżurka SOWiIK,  dyżury w cyklu całodobowy, zabezpieczanie usług interwencyjnych.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing