Strona główna

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 Informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej w dniu 10.11.2021r. nie został wybrany nowy Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK). Poniżej...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

KOMUNIKAT

Komunikat Informujemy, że w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) pomocy psychologicznej będzie odbywać się w...


Zasady funkcjonowania SOWiIK O nas Zespół SOWiIK

Zespół SOWiIK

Kadra terapeutyczna

Katarzyna Rogala – socjolog, od 1999 r. praca w zawodzie terapeuty, od 2009 r. w SOWiIK, od 2016 r. dyrektor SOWiIK, interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną, certyfikowany terapeuta traumy metodą Somatic Experiencing® (Somatic Experiencing Practitioner – SEP : certyfikat nr ID-No. PLITP21029) wystawiany przez European Association for Somatic Experiencing ® (EASE), reprezentujące w Europie Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI, USA),certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP (certyfikat nr 30) , certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP (certyfikat nr 33), absolwentka kursu Terapii Rodzin, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie ; trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART), realizator warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń dla profesjonalistów, realizator grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, realizator programów profilaktycznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, głównie metodą psychodramy i bajkoterapii, doświadczenie w prowadzeniu grup dla dorosłych oraz grup dziecięco-młodzieżowych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców" (część I , II, III), wieloletni członek Miejskiej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, absolwent wielu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu uzależnienia od alkoholu, pomocy psychologicznej. Od 2001 r. praca pod superwizją merytoryczną.

    

Agnieszka Binkowska – pedagog, od 2015 r. w SOWiIK, psychoterapeuta, interwent kryzysowy. Od 2008 r.  praca w zawodzie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”, ukończyła 5 – letni Kurs Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ukończyła szkolenia z zakresu terapii rodzin, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4 –letnie doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami nieletnimi w charakterze kuratora.

 

Sylwia Fusiarz – psycholog. Od 2018r. w SOWiIK. Od 2011 r.  praca w zawodzie; interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie 5-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim; certyfikowany realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców” 3st.; interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; uczestniczka szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, terapii rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, treningu kompetencji - treningu interpersonalnego i intrapsychicznego, wypalenia zawodowego; 5-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi.

 

Teresa Kochan – pedagog, od 2011 r. w SOWiIK. specjalista  ds. społecznych, interwent kryzysowy,  interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP. Ukończone szkolenia z zakresu: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, trening zastępowania agresji, asystent rodziny, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”.

 

Dorota Partyka - psycholog. Od 2006 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu Podstaw Psychoterapii oraz Szczegółowych Problemów Psychoterapii, zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenie Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCKP UJ), absolwent szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w przemoc oraz z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 

 

Marta Serafin - Szcząchór - psycholog, od 2003 roku w SOWiIK. Ukończyła 4,5 - letni kurs psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Doświadczenie w pracy z osobami z uzależnieniem od alkoholu (praca w Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku oraz jako biegły sądowy).
Realizatorka warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń dla profesjonalistów. Prowadząca grupy psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy.
Realizatorka terapeutycznych grup dziecięcych (praca metodą dram). Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Ukończyła wiele szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym organizowanych przez Niebieską Linię),
Realizatorka Programu Korekcyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Nisku - dla kobiet,
Absolwentka kursu z zakresu pracy z osobami z FAS/FAE. Pionierka w Stalowej Woli i certyfikowana prowadząca warsztaty umiejętności wychowawczych I, II i III części "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (praca w WTZ).

 

Anna Sokal - pedagog , od 2014 r. w SOWiIK. specjalista  ds. społecznych, interwent kryzysowy,  interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW.  Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej IPZ PTP. Ukończone szkolenia z zakresu: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, , interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizowania warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”. Koordynator i realizator oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Roman Szmyd - psycholog. Od 1999 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK. Ukończył podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną. Ukończył podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin, edukator MEN, certyfikowany trener i superwizor w zakresie warsztatu i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener programu „Spójrz inaczej”, twórca i realizator programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych prowadzenie szkoleń dla specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i jej obszarów,

 

Rafał Żukowski –  psycholog, interwent kryzysowy w SOWiIK od 2018 r. Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP nr certyfikatu: 375. Realizator szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz chorującymi psychicznie. Ukończył szkolenia z zakresu: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii rodzin, uzależnień, realizator szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Kadra opiekuńcza

Grażyna Bednarczyk – w SOWiIK od 1999 roku .Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym, zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajeciowa .Warsztaty szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzienie. Systemowe rozumienie rodziny w efektywnym udzieleniu jej pomocy . Ukończone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Mirosław Braszak – Od 2018 r. w SOWiIK. Szkolenia z interwencji kryzysowej w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Opiekun hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Terapeuta uzależnień, terapeuta osób stosujących przemoc, współprowadzący Program Korekcyjno Edukacyjny. 

 

Magdalena Dziubińska – socjolog  specjalność komunikacja społeczna. Od 2011 r. w SOWiIK. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Odbyty staż w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Stalowej Woli jako terapeuta zajęciowy. Ukończone Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz z Asystentury Rodziny. Ukończone szkolenie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy,  kursy: terapia rodzin przy Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz kurs wychowawców i opiekunów obozów i kolonii.  Pełniona funkcja kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Asystent Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Ukończone studia specjalizacyjne z zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej. 

 

Patrycja Rząd – pedagog. Od 2015 r. w SOWiIK. Po stażu w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z trudnościami adaptacyjnymi dzieci. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Staż odbyty w ZS nr 4 w Stalowej Woli jako wychowawca świetlicy. Doświadczenie w pracy w Placówce Wsparcia Dziennego. Ukończone szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców” cz. 1 i 3.

 

Paulina Stępień- Swara-  pedagog. Od 2010 r. w SOWiIK. Ukończone studia licencjackie i magisterskie specjalność: opiekuńczo- wychowawcza. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończony kurs z wybranych technik arteterapeutycznych. Kurs wychowawcy i kierownika obozów i kolonii. 2013 roku ukończone warsztaty z umiejętności wychowawczych  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w SOWiIK. Od 2015 r. studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończone szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

 

Aleksandra Stochmal –  

 

Katarzyna  Szajwaj – Ukończone studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, podyplomowe studia z mediacji sądowej i pozasądowej oraz z kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z zakresu kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkolenie z zakresu mediacji sądowej organizowane przez Ośrodek Konsultacyjno – Mediacyjny w Lublinie; szkolenia z interwencji kryzysowej, szkolenie dotyczące pracy z osobami po traumach, ukończone warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, jak również warsztaty doskonalenia zawodowego w tym zakresie, szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującego. W SOWiIK od 2009 roku, członek Polskiego Centrum Mediacji, w latach 2012 – 2014 mediator Polskiego Centrum Mediacji w Oddział Stalowej Woli, prowadzenie zajęć z zakresu Zintegrowanego Modelu Radzenia Sobie ze Stresem BASIC Ph. 

 

Anna Wójcik- plastyk. Pedagog (kierunek: psychopedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna). Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończone studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli. Od 2013 roku w SOWiIK. Opiekunka hotelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym, zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończone warsztaty z zakresu ,,Dysocjacji”, ,,Traumy i pamięci”. Szkolenia: ,,Praca z osobami po traumach...”, ,,Więzi”, ,,Interwencja kryzysowa”. Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów w tym z udziałem czynnym. 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing