Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

adresowany dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

Trwa rekrutacja - aktualna oferta SOWiIK

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – informacje    


Zasady funkcjonowania SOWiIK O nas Zespół SOWiIK

Zespół SOWiIK

KADRA TERAPEUTYCZNA SOWIIK

Katarzyna Rogala –  socjolog (kierunek resocjalizacja), od 1999 r. praca w zawodzie terapeuty, od 2009 r. w SOWiIK specjalista ds. rodziny, od 01.01.2016r. Zastępca Dyrektora SOWiIK,  od 01.07.2016 r. Dyrektor SOWiIK, interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW  w Rzeszowie; ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP,  absolwentka kursu Terapii Rodzin, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie  oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie ; trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART), realizator warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń dla profesjonalistów, realizator grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, realizator programów profilaktycznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, głównie metodą psychodramy i bajkoterapii, doświadczenie w prowadzeniu grup dziecięco-młodzieżowych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnych,  realizator warsztatów umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców" (część I , II), od 2006 r. członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, absolwent wielu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu uzależnienia od alkoholu, pomocy psychologicznej.

Roman Szmyd - psycholog. Od 1999 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK. Ukończył podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną. Ukończył podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin, edukator MEN, certyfikowany trener i superwizor w zakresie warsztatu i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener programu „Spójrz inaczej”, twórca i realizator programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych prowadzenie szkoleń dla specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i jej obszarów,


Marek Rodziewicz – psychoterapeuta
(certyfikat  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).  W SOWiIK od 1999 r. Interwent kryzysowy, trener warsztatu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ukończył 5,5 letni Kurs Psychoterapii (Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Studium Umiejętności Psychologicznych; trener Wideotreningu Komunikacji, ukończył kurs Prelegentów Profilaktyki oraz kurs języka migowego. Koordynator i realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc "Dialog" w latach 2006-2015, doświadczenie w pracy z dziećmi metodą psychodramy, w pracy z osobami chorymi psychicznie. 


Marta Serafin-Szcząchór - psycholog. Od 2003 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ukończyła 4,5 letni Kurs Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”, trener-stażysta Wideotreningu Komunikacji, realizator szkoleń warsztatowych.

Karolina Ważny - psycholog
. Od 2008 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, ukończyła 4 letnie Studium Psychoterapii - Terapia Rodzin oraz Szkołę Trenerów zorganizowane przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie, ukończyła roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej zorganizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, realizator warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dorota Partyka - psycholog
. Od 2006 r. w SOWiIK. Psychoterapeuta, interwent kryzysowy w SOWiIK, ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu Podstaw Psychoterapii oraz Szczegółowych Problemów Psychoterapii, zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenie Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCKP UJ), absolwent szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, z zakresu pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w przemoc oraz z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, realizator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Elżbieta Lech - pedagog społeczny (specjalizacja pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Od 2009 r. w SOWiIK. specjalista ds. społecznych, interwent kryzysowy,  interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie; ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną a także  studia podyplomowe z interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP; posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP. Uczestniczka całościowego kursu psychoterapii  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W  trakcie certyfikacji z zakresu psychotraumatologii w European Society for Traumatic Stress Studies oraz z interwencji kryzysowej. Ukończone szkolenia  z diagnozy i terapii uzależnień, z zakresu interwencji kryzysowej i jej obszarów, diagnozy, leczenia i pracy z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD). Realizator szkoleń dla wychowawców przedszkoli w ramach kampanii "Słowa ranią na całe życie", programu „Dajmy szansę”. Realizator szkoleń dla profesjonalistów. Posiada uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Agnieszka Binkowska– pedagog, interwent kryzysowy w SOWiIK Od 2015 r. 8 lat pracy w zawodzie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; w trakcie 5 – letniego Kursu Psychoterapii przygotowującego do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła szkolenia z zakresu terapii rodzin, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4 –letnie doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami nieletnimi w charakterze kuratora.

 
Teresa Kochan – pedagog
, od 2011 r. w SOWiIK. specjalista  ds. społecznych, interwent kryzysowy,  interwent kryzysowy z listy wojewódzkiej UW w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP. Ukończone szkolenia z zakresu: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, trening zastępowania agresji, asystent rodziny, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

KADRA OPIEKUŃCZA SOWIIK
Katarzyna  Szajwaj – pedagog. Od 2009 r. w SOWiIK. Studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończone studia podyplomowe z Mediacji Sądowej i Pozasądowej na KUL, w latach 2012 - 2014 mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli. Kurs "Mediator Sądowy" w Ośrodku Konsultacyjno – Mediacyjnym w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe z Kryminologii z Elementami Profilaktyki Przestępczości na KUL. Ukończone szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej w obszarach: przemoc domowa, suicydologia, katastrofy, utraty; szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach; warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Ukończone studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Anna Sokal – pedagog
. Od 2014 r. w SOWiIK. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji i terapii uzależnień oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Studia magisterskie ukończone na kierunku pedagogika resocjalizacyjna KUL. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa.  Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Szkolenia  z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kurs Wychowawców Kolonii i Obozów Letnich ukończony w 2009 roku. Wielkoletnie doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą. Współprowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie.


Patrycja Rząd – pedagog. Od 2015 r. w SOWiIK. Po stażu w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ukończone studia licencjackie z resocjalizacji oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. W trakcie studiów podyplomowych. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Staż odbyty w ZS nr 4 w Stalowej Woli jako wychowawca świetlicy. Od października 2015 studia podyplomowe Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z trudnościami adaptacyjnymi dzieci.


Magdalena Dziubińska – socjolog
  specjalność komunikacja społeczna. Od 2011 r. w SOWiIK. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Odbyty staż w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Stalowej Woli jako terapeuta zajęciowy. Ukończone Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz z Asystentury Rodziny. Ukończone szkolenie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy,  kursy: terapia rodzin przy Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz kurs wychowawców i opiekunów obozów i kolonii.  Pełniona funkcja kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Asystent Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Ukończone studia specjalizacyjne z zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej.

Paulina Stępień- Swara-  pedagog
. Od 2010 r. w SOWiIK. Ukończone studia licencjackie i magisterskie specjalność: opiekuńczo- wychowawcza. Opiekunka hostelu SOWiIK, dyżury w cyklu całodobowym. Zabezpieczenie usług interwencyjnych, dyżurka SOWiIK, hostel, terapia zajęciowa. Ukończony kurs z wybranych technik arteterapeutycznych. Kurs wychowawcy i kierownika obozów i kolonii. 2013 roku ukończone warsztaty z umiejętności wychowawczych  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w SOWiIK.  Ukończone studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończone szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

PORADNICTWO PRAWNE

Paweł Rogowski – prawnik. Od 2010 r. w SOWiIK. Pracownik naukowy (doktor nauk) KUL. Radca prawny.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Platforma dla Instytucji współpracujących | Kontakt | Aktualności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing