Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta pomocy Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Korekcyjno Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. adresowany jest do mieszkańców powiatu stalowowolskiego mających trudności w radzeniu sobie z zachowaniami agresywnymi.

 

Program ma na celu:

·         redukcję zachowań przemocowych,

·         zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi,

·         kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe,

·         nauka nowych sposobów rozwiązywania problemów,

·         nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej,

·         nauka umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego,

·         trening umiejętności społecznych.

Bezpośrednia praca z osobami stosującymi przemoc obejmuje:

·         indywidualne spotkania konsultacyjne, których celem jest wstępna diagnoza, motywacja do udziału w programie, kwalifikacja do grupy a w razie potrzeby interwencja kryzysowa;

·         zajęcia w grupie psychoedukacyjnej (min. 60 godz.).

 

 

Ważnym elementem programu jest monitorowanie jego efektów poprzez kontakt z bliskimi osób stosujących przemoc oraz przedstawicielami instytucji w tym zakresie.  Kontynuowane są indywidualne konsultacje z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – w tym kwalifikowanie do grupy.

 

 NR TEL. 781-006-888

 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing