Strona główna

Aktualności

Sympozjum Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum pt. Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne. Będzie ono miało miejsce 7 czerwca 2017 roku w Stalowej Woli, w...

Program Korekcyjno - Edukacyjny

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Stalowej Woli. Program adresowany jest do...

Aktualna oferta SOWiIK

Trwa rekrutacja do grup psychoedukacyjnych.


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Korekcyjno Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. adresowany jest do mieszkańców powiatu stalowowolskiego mających trudności w radzeniu sobie z zachowaniami agresywnymi.

 

Program ma na celu:

·         redukcję zachowań przemocowych,

·         zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi,

·         kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe,

·         nauka nowych sposobów rozwiązywania problemów,

·         nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej,

·         nauka umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego,

·         trening umiejętności społecznych.

Bezpośrednia praca z osobami stosującymi przemoc obejmuje:

·         indywidualne spotkania konsultacyjne, których celem jest wstępna diagnoza, motywacja do udziału w programie, kwalifikacja do grupy a w razie potrzeby interwencja kryzysowa;

·         zajęcia w grupie psychoedukacyjnej (min. 60 godz.).

 

 

Ważnym elementem programu jest monitorowanie jego efektów poprzez kontakt z bliskimi osób stosujących przemoc oraz przedstawicielami instytucji w tym zakresie.  Kontynuowane są indywidualne konsultacje z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – w tym kwalifikowanie do grupy.

 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Platforma dla Instytucji współpracujących | Kontakt | Aktualności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing