Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko dyrektora SOWiIK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. dyrektorem SOWiIK została Patrycja Rząd, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 8 grudnia 2022 roku. Od 1 lutego 2022 roku pełniła...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Wydarzenia

Wydarzenia

 ROK 2021

 

 

 

wrzesień 2021r.

Organizacja warsztatu pn "Wspierane koherencji i samoregulacji z wykorzystaniem tańca, głosu i pracy z ciałem".

Warsztat adresowany do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako narzędzie przeciw wypaleniu zawodowemu.realizatorem warztsatu była dr Aleksandra Chybicka-Myszka.
Warsztat współfinansowany przez Gminę Stalowa Wola , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz sponsorów prywatnych.


październik 2021r.

 "Oswoić się z Pomocą"-konferencja edukacyjna dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego

 

Miasto Stalowa Wola w partnerstwie z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Powiatem Stalowowolskim zorganizowało lokalną konferencję edukacyjną pn. „Oswoić się z pomocą”.

Konferencja odbyła się w dniu 21 października 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Składała się ona z dwóch bloków tematycznych spotkań, mających formę krótkich wykładów, które stanowiły jedynie zapoznanie z prezentowaną tematyką oraz zachętę do korzystania z pomocy i uczestniczenia w oferowanych zajęciach czy warsztatach.

Pierwszy blok konferencji skierowany był do profesjonalistów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Drugi blok konferencji rozpoczął się o godzinie 15.00 i trwał do godziny 17.15. Ta część wykładów adresowana była do wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych bezpośrednim udziałem w konferencji i zapoznaniem się z poniższą tematyką, a także lokalną ofertą pomocową.

W tym bloku odbyły się trzy, 45-minutowe wykłady o tematyce:

  • 15.00 – „Stres – fizjologia stresu, jego konsekwencje osobiste i społeczne”;
  • 15.45 – „Jak oswoić się z rodzicielstwem”;
  • 16.30 – „Trudne emocje” – mapa pomocy”.

Ponadto podczas konferencji od godziny 15.00 w jednej z sal pełnił dyżur radca prawny i udzielał bezpłatnych konsultacji w obszarze problemów rodzinnych. W tym czasie mieszkańcy mogli również uzyskać niezbędne informacje oraz porozmawiać o nurtujących problemach z dyżurującymi przedstawicielami służb i instytucji zaangażowanych w pomoc na rzecz rodziny, m.in: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, oświaty, organizacji pozarządowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

https://sztafeta.pl/2021/10/11/oswoic-sie-z-pomoca-konferencja-w-stalowej-woli/

https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/stalowa-wola/kategoria/aktualnosci/stalowa-wola-konferencja-edukacyjna-oswoic-sie
https://tustalowa.pl/dzieje-sie/konferencja-pn-oswoic-sie-z-pomoca-2848
https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/konferencja-edukacyjna-w-stalowej-woli-oswoic-sie-z-pomoca-2
https://leliwa.pl/stalowa-wola-dowiedz-sie-w-czwartek-jak-radzic-sobie-ze-stresem-i-problemami-w-rodzinie/
https://sandomierz.gosc.pl/doc/7157295.O-stresie-rodzicielstwie-i-trudnych-emocjachROK 2020

 2020--"Kompas -konstruktywny kierunek działań" Projekt Osłonowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowany i realizowany z Gminą Stalowa Wola oraz Zespołem Interdyscyplinarnym przy MOPS w Stalowej Woli

Urząd Miasta we współpracy ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz Zespołem Interdyscyplinarny do grudnia 2020 roku realizował projekt pn. „Kompas – konstruktywny kierunek działań” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt był skierowany do rodziców i młodzieży, mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu były bezpłatne.

Celem projektu była poprawa sytuacji dorastającego młodego człowieka w rodzinie, a także rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Projekt stanowił połączenie działań psychoedukacyjnych stanowiących alternatywę dla przemocy w rodzinie z dostępnością do specjalistycznego poradnictwa.

Projekt obejmował kilka obszarów działań:

  • Specjalistyczne poradnictwo: konsultacje prawne, rodzicielskie, w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • Warsztaty dla rodziców: „Szkoła dla Rodziców – cz. 3 Nastolatek”, „Komunikacja
    w relacjach z dziećmi”, „Trening kompetencji wychowawczych”.
  • Warsztaty dla młodzieży pn. „Ale Jazda”.
  • Działania skierowane do instytucji funkcjonujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

 

 2019 rok

 24.07.2019r.


Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odwiedził w dniu 24 lipca kilka instytucji z terenu powiatu stalowowolskiego, zajmujących się niesieniem pomocy osobom w potrzebie. Pan Wiceminister poznał działania Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.  Była  okazja do rozmowy na temat oferty pomocowej SOWiIK oraz  była  przestrzeń , aby porozmawiać nt. potrzeb na rzecz osób przebywających  w hostelu SOWiIK.

 

 DSC_0251

https://echodnia.eu/podkarpackie/wiceminister-sprawiedliwosci-marcin-warchol-w-stalowej-woli-zobaczyl-osrodki-pomagajace-ofiarom/ar/c1-14316733

 

https://stalowowolski.pl/wiceminister-sprawiedliwosci-w-stalowowolskich-placowkach

 

 

W dniu 08.05.2019r. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  obchodził Jubileusz 20 lat działalności. Patronat honorowy nad uroczystością  jubileuszową  objęli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

 Podczas obchodów jubileuszowych było miejsce na dyskusję o standardach pomocy psychologicznej w dynamice działań ośrodków interwencji kryzysowej na przełomie 20 lat . W dyskusji uczestniczyły prelegentki :  Liliana Krzywicka, psycholog- kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach oraz Sabina Lasok – Chwiedoruk, psycholog – praktyk w obszarze psychotraumatologii, pracownik III Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Bytomiu oraz Maria Dekert –dyrektor SOWiIK do 2016r. i Katarzyna Rogala dyrektor SOWiIK od 2016 r.-wszystkie superwizorki w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W jubileuszu towarzyszyli zespołowi SOWiIK przedstawiciele wielu zawodów , z którymi SOWiIK podejmuje działania interdyscyplinarne na rzecz pomocy osobom będącym w kryzysie. Była to okazja do podziękowania za dotychczasową współpracę interdyscyplinarną.

Na obchodach Jubileuszowych w dniu 8 maja br. SOWiIK gościł również Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Warchoł oraz przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.

 DSCN5084

Kolejnym działaniem w ramach obchodów jubileuszowych ośrodka był happening dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego w dniu 10.05.2019r. na terenie ośrodka przy ul. Polnej 18. Happening zakończył realizację projektu pn. „Polna lokomotywa ,do której wsiada cała rodzina” we współpracy z PZU S.A. w ramach akcji prewencyjnej „POMOC to MOC”.

 

 

 

„Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina”

 inicjatywa Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

w ramach akcji PZU S.A.

 

Wyposażenie w urządzenia kreatywne Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  było możliwe dzięki  sfinansowaniu ze środków prewencyjnych PZU SA w ramach programu POMOC to MOC.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”,  zespół SOWiIK przygotował projekt pod nazwą „Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina” w ramach akcji prewencyjnej PZU „Pomoc To Moc”.

Projekt ”Polna Lokomotywa do której wsiada cała rodzina” ma posłużyć rodzinom odwiedzającym ośrodek. Projekt zakłada wymianę urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie SOWiIK na wiosnę 2019 roku. Jednym z urządzeń będzie lokomotywa,  która była inspiracją  do nazwy projektu. W ogrodzie SOWiIK od 2009 roku znajdują się urządzenia drewniane,z których część będzie  wymagała  wymiany. Aby zapewnić bezpieczeństwo,  radość i rozwój kreatywny najmłodszym odwiedzającym SOWiIK  jest szansa  na zakup nowych urządzeń.

 

Dziękujemy za dotychczasowe ogromne poparcie tej inicjatywy i prosimy o dalsze rozpowszechnianie i oddawanie głosów pod linkiem https://pomoctomoc.pzu.pl/node/330 (nawet w trakcie realizacji inicjatywy)   

 

 2018 rok

 Udział Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym przy MOPS w organizacji szkolenia w dniu 10.12.2018 r.

„System  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  z perspektywy stosowania prawa”.

 

Szkolenie skierowane było do profesjonalistów zajmujących się pomocą rodzinie uwikłanej w przemoc domową. Program szkolenia obejmował kwestie dotyczące wykorzystania prawa jako narzędzia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym tematy dotyczące Dyrektywy RODO, ochrony rodzin i dzieci przed przemocą,  uczestnictwa poszczególnych grup zawodowych w grupach roboczych  i współpracy interdyscyplinarnej z prawnego punktu widzenia, możliwości prawnych oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie.  

Szkolenie poprowadził Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych, adwokat, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizor (certyfikat IPZ).Wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA, konsultant w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, autor Komentarza do Rozporządzenia RM „Niebieskie Karty” oraz publikacji „Konflikt a przemoc. Zastosowanie art. 207 KK w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, a także licznych broszur i artykułów.

 

 Materiały szkoleniowe z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie – stan prawny grudzień 2018 r. Opracował: dr Grzegorz Wrona

 

szkolenie_z_10.12.2018r IMG_20181210_132729_1

 

Po szkoleniu w siedzibie SOWiIK zorganizowane zostało spotkanie ogólnopolskich  superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnikami spotkania byli superwizorzy z Warszawy, Olsztyna, Rzeszowa  i Stalowej Woli. Superwizorzy na zaproszenie byli również uczestnikami szkolenia.

 

Opr.: K. Rogala

grudzień 2018

ostatnie posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego

w 2018 roku 

 Powiat

Udział dyrektora SOWiIK w powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego i współpraca ze służbami w ramach działań interwencyjnych 

komisjasowik 

 

Źródło : http://www.stalowka.eu/artykul/7538/posiedzenie-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego/

 

 październik 2018

Jesienny maraton edukacyjny

prowadzony przez zespół merytoryczny

Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

 

sierpień 2018r.

„Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina”

 inicjatywa Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

w ramach akcji PZU S.A.

PZU_1 

DSCN4863 

 

Wyposażenie w urządzenia kreatywne Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  jest możliwe dzięki  sfinansowaniu ze środków prewencyjnych PZU SA w ramach programu POMOC to MOC.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”,  zespół SOWiIK przygotował projekt pod nazwą „Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina” w ramach akcji prewencyjnej PZU „Pomoc To Moc”.

Projekt ”Polna Lokomotywa do której wsiada cała rodzina” ma posłużyć rodzinom odwiedzającym ośrodek. Projekt zakłada wymianę urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie SOWiIK na wiosnę 2019 roku. Jednym z urządzeń będzie lokomotywa,  która była inspiracją  do nazwy projektu. W ogrodzie SOWiIK od 2009 roku znajdują się urządzenia drewniane, z których część będzie  wymagała  wymiany. Aby zapewnić bezpieczeństwo,  radość i rozwój kreatywny najmłodszym odwiedzającym SOWiIK  jest szansa  na zakup nowych urządzeń.

Dziękujemy za dotychczasowe ogromne poparcie tej inicjatywy i prosimy o dalsze rozpowszechnianie i oddawanie głosów pod linkiem https://pomoctomoc.pzu.pl/node/330 (nawet w trakcie realizacji inicjatywy)

Nasza inicjatywa pod linkiem https://pomoctomoc.pzu.pl/node/330 

Opr.: K. Rogala  

 

19.12.2017 r. 

Wręczenie  statuetek „Złotych Serc” za zaangażowanie w akcję pomocy osobom
w związku ze zdarzeniem masowym o charakterze kryminalnym

 

Serce

 


Stalowowolskim Złotym Sercem zostali uhonorowany został Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz indywidulanie Katarzyna Rogala Dyrektor SOWiIK.

„Prezydent Stalowej Woli uhonorował  w wyjątkowy sposób instytucje, które niosły pomoc poszkodowanym już
w późniejszym czasie.

Wyróżniamy te osoby, które swoim zaangażowaniem, swoim profesjonalizmem uratowały poszkodowanych. Trzeba podkreślić, że to było wydarzenie niespotykane na skalę Stalowej Woli, ale dzięki takim osobom, które swoją wiedzę i miłość do drugiego człowieka oddały z pełnym zaangażowaniem, poszkodowani wracają do zdrowia – mówił Lucjusz Nadbereżny.”

 

Czytaj więcej:  http://www.stalowawola.pl/uhonorowano-zlote-serca-ludzi-stalowej-woli

 

 

Zapewnienie pomocy psychologicznej przez SOWiIK dla osób dotkniętych wydarzeniem o charakterze masowym
w galerii handlowej

 

 Bez__tytu__u

http://rta24.eu/ta-tragedia-ma-wielu-anonimowych-bohaterow-3  

https://sandomierz.gosc.pl/doc/4262851.VIVO-zamkniete-po-szalenczym-ataku-nozownika  

http://powiat-nisko.pl/index.php/zalatw-sprawe/ogloszenia-i-komunikaty/1309-informacja-o-uruchomionej-pomocy-psychologicznej-po-tragedii-w-galerii-handlowej-vivo  

11.10.2017r.

Konferencja „Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania się w dramatyczne trójkąty”

Zbita_szyba_JPG

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” - Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) podjęli się zorganizowania konferencji o zasięgu wojewódzkim pn.  Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania się    w dramatyczne trójkąty”.

Miała ona miejsce 11 października 2017 roku w Stalowej Woli, w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10 .  


            Celem konferencji  było zaprezentowanie  profesjonalistom mechanizmu trójkąta dramatycznego w oparciu o praktykę w pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Trójkąt dramatyczny polega na nieświadomym, naprzemiennym wchodzeniu w relacji pomocy w rolę Wybawcy (Ratownika), Prześladowcy i Ofiary. Podczas konferencji podjęte zostały zagadnienia z perspektywy teoretycznej i praktycznej: praktyki interwencyjnej                                               i terapeutycznej.

Program  konferencji:

9.00 – 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15  Uroczyste otwarcie Konferencji

 „Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania się w dramatyczne trójkąty”

10.15 – 11.15  mgr Jarosław Gliszczyński

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii – Śląska Szkoła Psychoterapii

   Jak skutecznie pomagać osobom uwikłanym w przemoc domową bez płacenia    

 za  to nadmiernych kosztów emocjonalnych

 11.15 – 11.45 mgr Marek Rodziewicz

 psychoterapeuta, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

 Wpływ pracy z przemocą na funkcjonowanie zespołu profesjonalistów

 

11.15 – 12.15  PRZERWA

 

12.15 – 13.15  mgr Sabina Lasok-Chwiedoruk

superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, psychoterapeuta

Superwizja  – wsparcie profesjonalistów  dla efektywnej pomocy rodzinom

13.15 – 13.45  mgr Katarzyna Rogala  

superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, dyrektor SOWiIK, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Metody odreagowania i budowania współpracy w praktyce SOWiIK – na przykładzie projektu „System ochronny …” 

13.45 – 14.30    mgr Maria Dekert

psychoterapeuta, interwent kryzysowy, superwizor w zakresie   przeciwdziałania przemocy domowej, provider TRE

Podsumowanie konferencji przez zespól obserwatorów w modelu zespołu   

 reflektującego.

Kontakt:

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

www.sowiik.pl

e-mail: sowiik@sowiik.pl

telefon: 15/642 52 93, 15/642 52 99

 

Miejsce konferencji:

Biblioteka Międzyuczelniana

ul. Ks. J.  Popiełuszki  10
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie

 

 

 

 

Organizatorzy:

Logo_z_napisem LOGO_SRPP_INTEGRACJA

 

Partnerzy:

UW                  mops_stalowa_wola_logoJPG

 

 

Patronat honorowy objęli:  

 

 Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Starosta Powiatu Stalowowolskiego Janusz Zarzeczny

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

 

             

czerwiec-listopad 2015r.

Realizacja projektu

„System ochronny – budowanie i wdrożenie sieci wsparcia osób zatrudnionych w instytucjach i służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim woj. podkarpackiego”

 

1

Realizacja projektu:

„Przemóc Przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

 

 

27.05.2014r.

XV-lecie działalności SOWiIK – wcześniej o nazwie Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

 

2

 

Konferencja pn. „Pomoc psychologiczna – luksus czy konieczność”

W dniu 27 maja 2014 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyło się drugie wojewódzkie Forum Ochrony Zdrowia Psychicznego 2014. W roku 2013 organizowało go środowisko rzeszowskie. W ramach forum odbyła się konferencja pn. „Pomoc psychologiczna – luksus czy konieczność?”. Honory gospodarza i organizatora pełniły Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli oraz Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. W związku z relizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wśród zaproszonych gości była Pani Mariola Zajdel Ostrowska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem konferencji było uwrażliwenie władz oraz lokalnej społeczności na temat potrzeb mieszkańców regionu tarnobrzeskiego w zakresie korzystania z pomocy psychologicznej, a szczególnie psychoterapii. Głównym gościem konferencji poza patronami i zaproszonymi gośćmi był słynny psychiatra i psychoterapeuta rodzinny prof. Bogdan de Barbaro. W swoim wystąpieniu na temat „Farmakoterapia czy psychoterapia – współpraca czy rywalizacja?” oraz w wystąpieniach podczas panelu podkreślal on wagę adekwatnie danej pomocy i współpracy kilku specjalności z wymiaru ochrony zdrowia psychicznego w pomocy wielu osobom, rodzinom i społecznościom.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, dyrektorzy, ordynatorzy oddziałów i instytucji zajmujących się organizacją ochrony zdrowia psychicznego, lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci i psycholodzy Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, psycholodzy, psychoterapeuci i interwenci kryzysowi OIK-ów i SOW-ów województwa podkarpackiego, władze samorządowe większych miast regionu, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu oraz w związku z obchodami XV - lecia SOWiIK – przedstawiciele instytucji nadzorujących i współpracujących interdyscyplinarnie na terenie Stalowej Woli.

http://old.rops.rzeszow.pl/169-aktualnosci/894-konferencja-pn-pomoc-psychologiczna-luksus-czy-konieczno

http://psychiatriasrodowiskowa.weebly.com/uploads/8/6/8/5/8685829/forum_psychologiczne_stalowa_wola.

3

 

 

4 

 

 

5

 

 

6

 

 

Wrzesień 2009

SOWIiK doczekał się placu zabaw

Obecnie dzieci przebywające w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli będą mogły wyszaleć się na nowym placu zabaw. - Jeżeli chodzi o otoczenie, to dzieci mają już wszystko zapewnione - powiedziała dyrektor placówki Maria Dekert.

We wrześniu 2009 roku Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej doczekał się nowej siedziby. Wyremontowany i nowoczesny obiekt znajduje się na ul. Polnej w Rozwadowie. Obecnie dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego powstał plac zabaw. - Jest to ogromny powód do szczęścia, a nawet podwójnego. Jak przebywali u nas powodzianie, a głównie były to matki z dziećmi, to najbliższy taki plac dostępny dla wszystkich był na rynku w Rozwadowie. Teraz dzieci mogą czuć się trochę jak w normalnym domu, wyjdą na podwórko, gdzie jest plac zabaw, piaskownica, a starsze dzieci mają zamontowany kosz i bramkę do gry w piłkę - powiedziała dyrektor SOWiK Maria Dekert.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia osobom potrzebującym, nieradzącym sobie w trudnej sytuacji, w której się znalazły, gdzie obszarami kryzysu jest przemoc, katastrofy, czy powodzie. W placówce znajduje się także hostel, gdzie znajdują się głównie ofiary przemocy, których jak mówi sama dyrektor przez cały rok nie brakuje - Obecnie jest matka z piątką dzieci. We wrześniu opuścili nas ostatni powodzianie. Odkąd jesteśmy w nowej siedzibie nie było dnia, żeby tutaj kogoś nie było. W tej chwili ten ośrodek spełnia takie dobre standardy pracy, jak w innych tego typu placówkach w kraju.

Źródło: https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=5519

 

 

28 września 2009 rok

10-lecie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej


Poniedziałek, 28 września 2009 roku jest dniem szczególnym dla Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdyż w 10 urodziny wspaniałym prezentem było oficjalne otwarcie nowej siedziby, która mieści się na ul. Polnej 18 w Stalowej Woli.

W 10 urodziny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, stalowowolska placówka doczekała się wreszcie nowej siedziby. Podczas uroczystości otwarcia obecni byli m. in Wiesław Siembida, Starosta Powiatu Stalowowolskiego, wiceprezydent miasta Franciszek Zaborowski, reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego oraz Grzegorz Śmiech, komendant KPP w Stalowej Woli. Na otwarcie placówki ze względu na stan zdrowia nie mógł przyjechać Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który obiecał, że z wizytą do stalowowolskiego ośrodka przyjedzie 13 października b.r.

"Jeśli ktoś we wrześniu 2007 roku powiedziałby, że w dniu dzisiejszym przed tym ośrodkiem będzie taka uroczystość, to ja bym w to absolutnie nie uwierzyła. Przypominam sobie jak wybierając projekt tego budynku mówiono mi, że z tego nie da się nic dobrego zrobić. Jak się okazuje dzisiaj prawda jest inna. Wszystko już tutaj gra, jest podpinane i możemy funkcjonować w dużo lepszych warunkach niż to miało miejsce wcześniej" - powiedziała Maria Dekert, dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek utrzymywany jest dzięki wsparciu gminy, powiatu, a także rożnym programom. O godz. 8:00 odbyła się Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Rozwadowie. Następnie już przed samą placówką dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby. Zazwyczaj podczas otwarcia przecina się wstęgi, ale SOWiIK wpadł na bardziej oryginalny pomysł - posadzone zostały cztery dęby i jeden świerk, które jak powiedziała dyrektor "bardzo chcieliśmy, aby skutki naszej pracy były trwałe. Jeśli dzieci będą w ośrodku w czasie świąt, wówczas świerk zostanie przyozdobiony w piękne lampki i będzie im chociaż troszeczkę umilał życie".

"Jestem zaskoczony jak czas szybko biegnie i jak problemy same się rozwiązują. W powiecie mieliśmy wiele analiz jak to zadanie statutowe przy pomocy Pani dyrektor rozwinąć i zrealizować. 2 lata temu jeszcze byśmy się kłócili, że to jest niemożliwe, a okazuje się, że to co jest niemożliwe staje się możliwe" - powiedział Wiesław Siembida, starosta Powiatu Stalowowolskiego.

Stalowowolski ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest kontynuacją Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dlatego jak sama nazwa wskazuje wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, nieradzące sobie w trudnej sytuacji, w której się znalazły, gdzie obszarami kryzysu jest przemoc, katastrofy, powodzie. "Ośrodek przede wszystkim zajmował się będzie w dalszym ciągu kryzysem w małżeństwie, rodzinie, utratą pracy, zdrowia, chorobą" - powiedziała Maria Dekert. W placówce znajduje się również hostel, z którego na okres trzech miesięcy będą mogły skorzystać osoby, które muszą opuścić swój dom. Najczęściej są to ofiary przemocy, bądź osoby, które utraciły dach nad głową w wyniku pożaru.

Źródło: https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=3530

 

 

 

 

 

Wydarzenia 2022


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing