Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko p.o. dyrektora SOWiIK

Informujemy, że Patrycja Rząd od 1 lutego 2022 roku pełni obowiązki dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Zastąpiła dotychczasową dyrektor ośrodka –...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Szkolenia Szkolenie "chronimy dzieci"

Szkolenie "chronimy dzieci"

chronimy dzieci

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Chronimy dzieci” – edycja 2022. Szkolenie jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Stalowej Woli.

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz świetlicach na terenie miasta Stalowa Wola. Mogą z niego skorzystać: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie oraz inni pracownicy placówki pracujący z dziećmi, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szkolenie pn. „Chronimy dzieci” przewiduje trzy bloki tematyczne:

 

  1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – 8 godz.

 

  1. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka – 8 godz.

 

  1. Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci – 8 godz.

 

Przewidywane terminy zajęć:

I Grupa: 10.10.2022, 11.10.2022, 13.10.2022

Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 08.30 do 14.30 w dni robocze w Stalowej Woli (dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie). Realizatorzy zastrzegają możliwość zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na online w przypadku zwiększenia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i/lub zmiany przepisów i zaleceń z tym związanych.

Warunkiem uczestnictwa jest udział we wszystkich trzech modułach szkoleniowych (3 dni zajęć). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na szkolenie. Po weryfikacji zgłoszeń osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną o tym poinformowane.

Szkolenie będzie realizowane przez certyfikowanych trenerów - pracowników Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - SOWiIK, posiadających  rekomendację Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia: Rafał Żukowski, Anna Sokal, Agnieszka Binkowska, tel. 15 642 52 93

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sowiik.pl - należy go wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać w terminie do 25.09.2022 r. na adres sowiik@sowiik.pl

 

Formularz zgłoszeniowy „chronimy dzieci“


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing