Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Najserdeczniejsze życzenia pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, które przyniosą radość i wzruszenie, oraz wiele zadowolenia i sukcesów w...

Pomoc pokrzywdzonym - Fundusz Sprawiedliwości

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/


Zasady funkcjonowania SOWiIK Projekty 2019 Małe dziecko - wielka sprawa

Małe dziecko - wielka sprawa

PROJEKT „MAŁE DZIECKO – WIELKA SPRAWA”

PROJEKT „MAŁE DZIECKO – WIELKA SPRAWA”

 

Urząd Miasta we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarny oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej do grudnia 2019 roku realizuje projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinasowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Projekt jest skierowany do mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji sprawujących opiekę nad małymi dziećmi. Stanowi jedną z form realizacji zadań nałożonych na gminy w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zapisane zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Ideą przyświecają projektowi jest uwrażliwienie na potrzeby dziecka, zapewnienie mu bezpieczeństwa, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również medycznym i psychologicznym oraz profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, co w rezultacie ma wpływ na poprawę sytuacji dziecka w rodzinie. Nacisk został położony na małe dzieci ponieważ starsze funkcjonują już w pewnym systemie – najczęściej szkolnym i same potrafią wyartykułować swoje potrzeby. Nasze doświadczenia pokazują jak ważne są pozytywne i prawidłowe więzi rodzinne czy międzypokoleniowe oraz umiejętności wychowawcze, i jak istotne jest ich wzmacnianie w profilaktyce przemocy ponieważ stanowią jedną z najważniejszych grup czynników chroniących.

 

Projekt realizowany będzie w oparciu o następujące założenia:
- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców,
- wzmacnianie więzi młodych rodziców,
- świadome podejmowanie w przyszłości roli rodzica przez nastolatków,
- podniesienie kompetencji różnych grup zawodowych zajmujących się pracą z dziećmi,
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w relacjach z najbliższymi.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 6433480. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań, terminów ich realizacji oraz rekrutacji zamieszczone są poniżej w odpowiednich załącznikach.

 

Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne, przeznaczone są dla następujących grup odbiorców:
 MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA
1) Miniwykłady tematyczne dla rodziców pn. „Zdrowy rodzic – zdrowe i bezpieczne dziecko” - przeznaczone głównie dla osób, które spodziewają się dziecka lub planują mieć dzieci; ich celem jest wzrost świadomości przyszłych rodziców w zakresie ważnego tematu jakim jest zdrowie rodziców i jego wpływ na zdrowie potomka.
2) Dwudniowy warsztat edukacyjny dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci stanowiący formę wsparcia rodziców w codziennych kontaktach z dzieckiem, jego celem jest wzrost kompetencji w zakresie opieki nad małym dzieckiem z uwzględnieniem budowania bezpiecznych więzi oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
3) Warsztaty pn. „Szkoła dla Rodziców” - zrealizowane zostaną trzy edycje programu: podstawowa, poświęcona rodzeństwu oraz nastolatkowi (każda w wymiarze 30 godzin zajęć); warsztaty stanowią naukę dialogu i kształtowania głębszych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi, ich celem jest wzrost kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie: budowania relacji dorosły-
dziecko, wspierania procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi (opartych na więzi i szacunku), problemów dorastania.
4) Dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja w relacjach rodzinnych” to oferta skierowana do osób zainteresowanych nauką lub doskonaleniem umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji, umiejętności w zakresie nazywania i bezpiecznego wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywaniem konfliktów.
 INSTYTUCJI I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH W LOKALNYM ŚRODOWISKU
1) Warsztat edukacyjny poświęcony problematyce krzywdzenia dzieci przeznaczony dla osób zawodowo pracujących z rodziną.
2) Program pn. „Chronimy dzieci”, którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci oraz podejmowanie interwencji w takim przypadku; program jest skierowany do pedagogów w przedszkolach, opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego.
3) Miniwykład dla nastolatków poświęcony tematyce świadomego podejmowania w przyszłości roli odpowiedzialnego rodzica.

Dla uczestników poszczególnych działań przewidziano atrakcyjne zakończenie projektu.

 

PLAKAT 


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Projekty 2019 | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing