Strona główna

Aktualności

Konferencja „Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania się w dramatyczne trójkąty”- nabór zakończony!

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” - Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) podjęli się zorganizowania konferencji o...

Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

adresowany dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

Trwa rekrutacja - aktualna oferta SOWiIK

                   Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rekrutacja. TERAPIA WIELORODZINNA – rekrutacja.    


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta Psychoedukacja Grupa dla osób doświadczających przemocy

Grupa dla osób doświadczających przemocy
Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - to program spotkań dla każdego, kto doświadczał lub doświadcza zachowań krzywdzących ze strony swoich najbliższych.

Jej głównym założeniem jest powstrzymanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom, poprzez: 
  • poznanie aspektów przemocy w rodzinie oraz technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
  • zdobycie wiedzy dotyczącej postaw i reguł rodzinnych, mitów  i stereotypów zakorzenionych w rodzinie; 
  • poznanie własnych praw i uczenie się egzekwowania ich;
  • wyjście z roli ofiary;
  • pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości;
  • poznanie wiedzy dotyczącej przyczyn negatywnych zachowań u dzieci oraz bezprzemocowych metod i umiejętności wychowawczych;
  • uczenie się nowych konstruktywnych zachowań.

Spotkania odbywają się w oparciu o warsztatowe techniki pracy oraz wykłady. Elementem podstawowej pomocy grupowej są konstruktywne  doświadczenia osób uczestniczących w rozwiązaniu problemu przemocy domowej.
     
Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, trwają dwie godziny zegarowe. Jedna edycja grupy psychoedukacyjnej  trwa do 13 spotkań grupowych.

Założeniem grupy psychoedukacyjnej dodatkowo jest wyłonienie uczestników grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy domowej. 
         
Rocznie odbywają się jedna lub dwie edycje grupy w SOWiIK, udział w grupie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane mogą  zgłaszać chęć uczestnictwa przez cały rok pod numerem ośrodka: 15/ 642 52 93, gdzie tworzona jest lista. Przed rozpoczęciem nowej edycji zapraszamy telefonicznie do udziału w grupie. 
Przyjęcia do grupy odbywają się po wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Platforma dla Instytucji współpracujących | Kontakt | Aktualności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing