Strona główna

Aktualności

Sympozjum Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum pt. Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne. Będzie ono miało miejsce 7 czerwca 2017 roku w Stalowej Woli, w...

Program Korekcyjno - Edukacyjny

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Stalowej Woli. Program adresowany jest do...

Aktualna oferta SOWiIK

Trwa rekrutacja do grup psychoedukacyjnych.


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta Pomoc Psychoterapia

Psychoterapia - jakich problemów i w jakich formach
Termin psychoterapia często bywa nadużywany i stosowany do określenia wszelkich form pomocy psychologicznej. Psychoterapia nie jest jednak poradą psychologiczną, ani interwencją psychologiczną i wymaga specjalnych warunków do jej prowadzenia związanych z określonym czasem trwania, stałością i regularnością spotkań jak i kompetencjami psychoterapeuty.

Psychoterapia jest metodą leczenia środkami psychologicznymi, zmierzającą do zrozumienia siebie oraz zmiany mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

Głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa. Rozmowa ta ma służyć uświadomieniu sobie mechanizmów związanych z pojawieniem się problemu lub trudności, a następnie ich zmianie. Mechanizmy te najczęściej są związane z nieświadomymi uczuciami dotyczącymi sytuacji bieżących i ważnych sytuacji z naszej przeszłości.

Ogromną rolę spełnia w psychoterapii unikalna, specyficznie oddziaływująca relacja pacjenta z psychoterapeutą. W trakcie leczenia pacjent wraz z terapeutą dąży do zrozumienia przyczyn objawów oraz ich roli w swoim życiu. To zrozumienie nazywane "wglądem" daje pacjentowi możliwość porzucenia przynoszących cierpienie sposobów funkcjonowania i myślenia o sobie. Psychoterapia jest więc metodą nie tylko leczenia, ale również rozwoju. Czynnikiem leczącym jest bowiem poznawanie samego siebie.

Podjęcie psychoterapii w SOWiIK jest możliwe po uprzedniej konsultacji z psychoterapeutą.
Czas trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną – najczęściej zależy od trudności pacjenta i jego motywacji do zmiany. Na pierwszych konsultacjach terapeuta ustala z pacjentem cele terapii i zasady współpracy. Cele terapeutyczne mogą ulegać zmianom w trakcie trwania psychoterapii.

Oferowane formy psychoterapii:
  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia par,
  • terapia rodzin.

Psychoterapeuci SOWiIK pracują w następujących podejściach: systemowym, psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz metodą Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Praca psychoterapeutów SOWIiK jest poddawana stałej superwizji.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Platforma dla Instytucji współpracujących | Kontakt | Aktualności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing