Strona główna

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 Informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej w dniu 10.11.2021r. nie został wybrany nowy Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK). Poniżej...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

KOMUNIKAT

Komunikat Informujemy, że w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) pomocy psychologicznej będzie odbywać się w...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta Pomoc Hostel

Hostel

Jednym z zadań Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest prowadzenie  hostelu, który  służy zabezpieczeniu całodobowemu osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a ich rodzina nie jest w stanie udzielić im schronienia i ochrony. Zadania hostelu dotyczą osób będących mieszkańcami powiatu stalowowolskiego doświadczających przemocy, ofiar pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń uniemożliwiających pozostawanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt w hostelu jest bezpłatny oraz czasowy, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej wynosi on  3 miesiące.

Hostel w SOWiIK składa się z 3 pokoi 4-osobowych, każdy pokój wyposażony jest w łazienkę. Do wspólnego użytkowania dla mieszkańców jest odpowiednio do potrzeb wyposażona kuchnia, prania, świetlica z dostępem do komputera, telewizji oraz biblioteczki. Klienci hostelu sami zabezpieczają i gotują sobie wyżywienie. Osoba, która trafia do hostelu i nie ma żadnych dochodów, zasiłków itp. otrzymuje wstępnie artykuły żywnościowe lub/i pomoc finansową na ten cel przez pierwszych 10 dni. Czas ten ma być przeznaczony na załatwienia formalności w ośrodku pomocy społecznej miejsca zameldowania. Osobom spoza Stalowej Woli pomocy udziela MOPS Stalowa Wola, który rozlicza się z właściwym miejscu zameldowania OPS-em.  Dzieci w przebywające SOWiIK pozostają pod opieką rodzica/opiekuna. Mieszkańcy na terenie naszego ośrodka  mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną.

Dzieci znajdujące się w sytuacji kryzysowej a  pozbawione z różnych względów  opieki  dorosłych są kierowane do Placówki Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży przy Zespole Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego „Oratorium” w Stalowej Woli.

Schronieniem w hostelu nie są obejmowane osoby bezdomne. Wyjątkiem jest okres zimowy i duży mróz, kiedy wszystkie ośrodki pomocowe w miarę posiadanych możliwości muszą udzielić bezdomnym wsparcia dla ratowania życia i zdrowia. Od lat pomoc w okresie zimowym w SOWiIK dotyczy wyłącznie  kobiet, które dotknął problem bezdomności i w związku z warunkami atmosferycznymi są one zagrożone. Mężczyźni mają możliwość korzystania w okresie zimowym ze schroniska dla Mężczyzn Św.Br.Alberta.

Hostel działa na podstawie regulaminu.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing