Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Najserdeczniejsze życzenia pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, które przyniosą radość i wzruszenie, oraz wiele zadowolenia i sukcesów w...

Pomoc pokrzywdzonym - Fundusz Sprawiedliwości

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/


Zasady funkcjonowania SOWiIK Projekty 2019 Małe dziecko - wielka sprawa Chronimy dzieci

Chronimy dzieci

„Chronimy dzieci” – bezpłatne szkolenie dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic.

 

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz świetlicach na terenie miasta Stalowa Wola. Mogą z niego skorzystać: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie oraz inni pracownicy placówki mający kontakt z dziećmi, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Szkolenie pn „Chronimy dzieci” przewiduje trzy bloki tematyczne: Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – 8 godz.

 

Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka – 8 godz. Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci – 8 godz.

 

Przewidywany termin zajęć to październik 2019 r. Będą się one odbywać w godzinach od 08.00 do 15.00 w dni robocze w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

 

Warunkiem uczestnictwa jest udział we wszystkich trzech modułach szkoleniowych.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na szkolenie.

 

Po weryfikacji zgłoszeń osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną o tym poinformowane.

 

Szkolenie będzie realizowane przez pracowników Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - SOWiIK, posiadających rekomendację Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie, która prowadzi ogólnopolski program certyfikacji placówek oświatowych - Chronimy Dzieci (więcej o programie na www.chronimydzieci.pl)

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia: Rafał Żukowski, Anna Sokal, Agnieszka Binkowska, tel. 15 6425293

 

Szkolenie jest organizowane przez Urząd Miasta Stalowej Woli w ramach projektu pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Zapisy ruszają 01.08.2019 r., odbywają się osobiście w SOWiIK poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można też pobrać formularz ze strony internetowej www.sowiik.pl - należy go wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres sowiik@sowiik.pl.


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Projekty 2019 | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing