Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

Obchody Jubileuszu 20 - lecia

W dniu 08.05.2019r. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  obchodził Jubileusz 20 lat działalności. Patronat honorowy nad...

Pomoc pokrzywdzonym - Fundusz Sprawiedliwości

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/


Zasady funkcjonowania SOWiIK Projekty 2019 Jesień z emocjami Ale Jazda! Bezpieczniej i umiejętniej kieruj swoim życiem

Ale Jazda! Bezpieczniej i umiejętniej kieruj swoim życiem

ALE JAZDA! – BEZPIECZNIE I UMIEJĘTNIE KIERUJ SWOIM ŻYCIEM.“ Część I i II

 

FORMULARZ

 

Opis zajęć: 

Spotkanie skierowane do młodzieży będzie miało na celu poruszenie tematyki emocji oraz ich wpływu na zachowanie człowieka. Warsztat daje możliwość młodym ludziom znalezienia swoich własnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzięki nim młodzi ludzie będą mogli spojrzeć na siebie, swoje relacje oraz na zasoby, które każdy z nas posiada, a czasem po prostu nie jest ich świadomy

Część druga będzie miała na celu rozszerzenie i przypomnienie wiadomości zdobytych przez młodzież w 2017 i 2018  oraz uczestników tegorocznych warsztatów ,,Ale Jazda!”-  Bezpiecznie i umiejętnie kieruj swoim życiem. Warsztat ten będzie skierowany do osób, które uczestniczyły już w  zajęciach i chcą poszerzyć swoją wiedze na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia będą  dotyczyły m.in. przemocy i agresji  w internecie. Będą skupione na ,,hejcie”, jako ukrytej agresji w portalach społecznościowych i na jego wpływie na zdrowie psychiczne młodego człowieka.  Agresja i przemoc wynikająca z przeżywania trudnych emocji wpływa negatywnie na postrzeganie  świata przez  młodych ludzi, własny obraz siebie  oraz na relacje z rówieśnikami. Konstruktywne przeżywanie trudnych emocji ma ogromny wpływ na budowanie zdrowych i bezpiecznych relacji. Zgłoszenia przez stronę internetową; sowiik@sowiik.p;l lub telefonicznie.

 

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13- 18 lat  mieszkającej w Gminie Stalowa Wola

 

Terminy: Część 1 25.10 2019   lub 8.11.2019     

                             

                 Część 2 04.11.2019 lub 5.11.2019

       

Miejsce:  Biblioteka Międzyuczelniana

 

Czas trwania: 8:00- 15:00

Kontakt: tel. 15 642 52 93

Koordynator : Anna Sokal

 

Projekt: Jesień z profilaktyką- warsztaty dla mieszkańców gminy Stalowa Wola  finansowany jest ze środków gminy Stalowa Wola


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Projekty 2019 | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing