Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

KOMUNIKAT

Komunikat Informujemy, że do 30-11-2020 r. w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) pomocy psychologicznej będzie odbywać się w formie zdalnej.

Podziękowania

Podziękowania za wsparcie i przekazanie nieodpłatne środków ochrony osobistej.


Zasady funkcjonowania SOWiIK Aktualności

Aktualności

Zapisy na szkolenia i warsztaty - 2020

SOWiIK w ramach projektu "Kompas - konstruktywny kierunek działań" dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" realizuje w 2020 r. następujące szkolenia:

1. "Chronimy dzieci"

 

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w szkołach oraz świetlicach na terenie miasta Stalowa Wola. Mogą z niego skorzystać: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie oraz inni pracownicy placówki pracujący z dziećmi, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szkolenie pn. "Chronimy dzieci" przewiduje trzy bloki tematyczne:

  1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - 8 godz.
  2. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka - 8 godz.
  3. Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci - 8 godz.


Planowane terminy zajęć:

I Grupa: 05.10.2020, 06.10.2020, 12.10.2020

II Grupa: 19.10.2020, 20.10.2020, 26.10.2020

Przydział uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych nastąpi po weryfikacji otrzymanych formularzy szkoleniowych.


Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 08.00 do 15.00 w dni robocze w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Realizatorzy zastrzegają możliwość zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na online w przypadku zwiększenia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i/lub zmiany przepisów i zaleceń z tym związanych.


Warunkiem uczestnictwa jest udział we wszystkich trzech modułach szkoleniowych (3 dni zajęć). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na szkolenie. Po weryfikacji zgłoszeń osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną o tym poinformowane.


Szkolenie będzie realizowane przez certyfikowanych trenerów - pracowników Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - SOWiIK, posiadających rekomendację Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia: Rafał Żukowski, Anna Sokal, Agnieszka Binkowska, tel. 15 642 52 93


Zapisy: odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego  na dole strony - należy go wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać w terminie do 18.09.2020 r. na adres sowiik@sowiik.pl


2. Ale Jazda

 

Zajęcia są skierowane do młodzieży w wieku 13- 18 lat mieszkającej w Gminie Stalowa Wola.

Celem warsztatu jest poruszenie tematyki emocji oraz ich wpływu na zachowanie człowieka. Pogadanka warsztatowa daje możliwość młodym ludziom znalezienia swoich własnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzięki nim młodzi ludzie będą mogli przyjrzeć się sobie, relacjom z innymi ludźmi oraz odkryć własne zasoby, które każdy z nas posiada, a czasem po prostu nie jest ich świadomy. Zajęcia będą dotyczyły m.in. przemocy i agresji w Internecie. Będą skupione na ,,hejcie", jako ukrytej agresji w portalach społecznościowych i na jego wpływie na zdrowie psychiczne młodego człowieka. Przeżywanie trudnych emocji może prowadzić do zachowań agresywnych i przemocowych, a to z kolei może wpływać negatywnie na postrzeganie świata, własny obraz siebie oraz na relacje z rówieśnikami. Konstruktywne przeżywanie trudnych emocji ma ogromny wpływ na budowanie zdrowych i bezpiecznych relacji.


Planowane terminy zajęć z podziałem na sześć grup:

8.10.2020

9.10.2020

15.10.2020

16.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

 

Czas trwania: 9:00- 14:00

Miejsce: Biblioteka Międzyuczelniana bądź w formie online. Realizatorzy zastrzegają możliwość zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na online w przypadku zwiększenia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i/lub zmiany przepisów i zaleceń z tym związanych.

Kontakt: tel. 15 642 52 93 do SOWiIK

 

Zgłoszenia: odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (przez rodzica lub nauczyciela) dostępnego na dole strony - należy go wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres sowiik@sowiik.pl


3. KOMUNIKACJA W RELACJACH Z DZIEĆMI

 

Adresaci: rodzice/opiekunowie dorastających dzieci oraz dzieci pełnoletnich; rodzice, którzy ukończyli inne warsztaty psychoedukacyjne, m.in. umiejętności wychowawczych.

 

Tematyka zajęć: doskonalenie umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji rodziców z dorastającymi dziećmi, wzmacnianie zasób rodziców oraz dorastających dzieci z poszanowaniem indywidualnych i systemowych granic , radzenie sobie z emocjami dotyczącymi zmian systemowych w rodzinie.

Warsztaty mają charakter aktywnej pracy grupowej.

 

Terminy: 6-7.10.2020r. w godz. 16.30-18.30

 

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10

 

Zapisy: odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na dole strony - należy go

wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres sowiik@sowiik.pl


4. „Trening kompetencji wychowawczych”– warsztaty edukacyjne

Grupa docelowa:  rodzice będący mieszkańcami gminy Stalowa Wola, którzy chcą poszerzyć swoje  umiejętności wychowawcze

 

Tematyka zajęć: doskonalenie umiejętności komunikacji między rodzicami a dziećmi, analiza postaw wychowawczych, zwiększenie poziomu rozumienia siebie w kontekście relacji z dziećmi, mądre wspieranie procesu rozwoju dzieci.

 

 Termin: 17,24 października 2020

 

Miejsce: Punkt konsultacyjny KOMPAS ul. Hutnicza 8 (I piętro)

 

Czas trwania: 2 dni – 12 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  Agnieszka Binkowska, Teresa Kochan

 

Zapisy: odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na dole strony - należy go wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres sowiik@sowiik.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  (.PDF)Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing