Strona główna

Aktualności

Konferencja „Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania się w dramatyczne trójkąty”- nabór zakończony!

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” - Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) podjęli się zorganizowania konferencji o...

Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

adresowany dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

Trwa rekrutacja - aktualna oferta SOWiIK

                   Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rekrutacja. TERAPIA WIELORODZINNA – rekrutacja.    


Zasady funkcjonowania SOWiIK Aktualności

Aktualności

Trwa rekrutacja - aktualna oferta SOWiIK

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej rozpoczyna nową turę warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Warsztaty zaczynają się w październiku i będą realizowane w budynku SOWiIK, przy ul. Polnej 18.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

 

 

TERAPIA WIELORODZINNA

 

Trwa rekrutacja do terapeutycznej grupy wielorodzinnej, adresowanej do rodzin, które pracują nad poradzeniem sobie z problemem uzależnienia bliskiej osoby.

Uzależnienie od alkoholu jest destrukcyjne zarówno dla całej rodziny, jak i dla każdego członka. Rodzina przestaje być bezpiecznym i stabilnym miejscem do rozwoju psychofizycznego jej członków.Poza podjęciem i ukończeniem terapii uzależnień przez osobą uzależnioną, ważna jest pomoc całej rodzinie by zniwelować skutki jakie wywołało uzależnienie.

Co to za metoda?

Terapia wielorodzinna (Multi-family therapy — MFT) to połączenie zasad i technik systemowej terapii rodzin z psychodynamiczną terapią grupową. Prowadzący ją terapeuci spotykają się z kilkoma rodzinami jednocześnie, zazwyczaj jest to 5-6 rodzin.

Terapia oparta jest w oparciu o zjawisko mentalizacji.

Mentalizowanie (Fonagy i in. 1991) oznacza postawę i umiejętności wykorzystywane do rozumienia stanów psychicznych, zarówno własnych jak i innych osób oraz zdolność łączenia ich z uczuciami i zachowaniami.

Do terapii wielorodzinnej zapraszamy rodziny w ich pełnym składzie. Techniki pracy w grupie są oparte na doświadczeniu, stąd proponujemy różnorodne ćwiczenia, zabawy, zadania, dopasowane do wieku i możliwości uczestników grupy. Dzięki temu każdy członek rodziny korzysta z tego doświadczenia adekwatnie do swojego poziomu rozwoju.

Dla kogo jest ta grupa?

Do najbliższej edycji terapii wielorodzinnej zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, w których przynajmniej jeden z rodziców przeszedł terapię uzależnienia od alkoholu.

Cele pracy?

Celem pracy jest wzbudzenie procesu mentalizacji, a w efekcie, wzmocnienie relacji oraz więzi pomiędzy członkami rodziny, wspieranie indywidualnych i rodzinnych strategii służących dochodzeniu do równowagi, niwelowanie skutków związanych z uwikłaniem rodziny w uzależnienie.

Czas trwania

10 spotkań, które będą się odbywać co 2 tygodnie. Każde spotkanie trwa 2 godziny.

 

Miejsce

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Ul. Polna 18

37-464 Stalowa Wola

 

Osoby prowadzące:

Terapeuci Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Karolina Ważny, Elżbieta Lech, Marek Rodziewicz

 

Kontakt:

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, tel. 15 642-52-93


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Platforma dla Instytucji współpracujących | Kontakt | Aktualności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing