Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

Obchody Jubileuszu 20 - lecia

W dniu 08.05.2019r. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  obchodził Jubileusz 20 lat działalności. Patronat honorowy nad...

Pomoc pokrzywdzonym - Fundusz Sprawiedliwości

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/


Zasady funkcjonowania SOWiIK Aktualności

Aktualności

Program Korekcyjno - Edukacyjny

Program ma na celu:

·         redukcję zachowań przemocowych,

·         zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi,

·         kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe,

·         nauka nowych sposobów rozwiązywania problemów,

·         nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej,

·         nauka umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego,

·         trening umiejętności społecznych.

Bezpośrednia praca z osobami stosującymi przemoc obejmuje:

·         indywidualne spotkania konsultacyjne, których celem jest wstępna diagnoza, motywacja do udziału w programie, kwalifikacja do grupy a w razie potrzeby interwencja kryzysowa;

·         zajęcia w grupie psychoedukacyjnej (min. 60 godz.).

 

 

Ważnym elementem programu jest monitorowanie jego efektów poprzez kontakt z bliskimi osób stosujących przemoc oraz przedstawicielami instytucji w tym zakresie.  Kontynuowane są indywidualne konsultacje z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – w tym kwalifikowanie do grupy.

 

 NR TEL. 781-006-888


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Projekty 2019 | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing